List otwarty do właściciela prawa patentowego do kurtki z poduszką powietrzną:

(Tamás Straub wysłał poniższy list w lutym 2011 r. do beneficjenta prawa patentowego, dyrektora największego producenta w Japonii, ale do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi. Dlatego zdecydował, że ogłosi go na swojej stronie w formie listu otwartego)

Wszystkie informacje na tej stronie, swobodnie wykorzystywane, ale cytowanie źródła jest potrzebne - www.airbagjacket.eu
(All of information on this site used freely, but the source citation is needed.)
Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli.