Stra(ub) To(m)
Straub Tamás a Facebook-on

List otwarty do właściciela prawa patentowego do kurtki z poduszką powietrzną:

(Tamás Straub wysłał poniższy list w lutym 2011 r. do beneficjenta prawa patentowego, dyrektora największego producenta w Japonii, ale do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi. Dlatego zdecydował, że ogłosi go na swojej stronie w formie listu otwartego)

All about Airbag Jacket and Airbag Vest for motorcyclists and for horse riders  - (hungarian invention)
All about Airbag Jacket and Airbag Vest for motorcyclists and for horse riders  - (hungarian invention)
Wszystkie informacje na tej stronie, swobodnie wykorzystywane, ale cytowanie źródła jest potrzebne - www.airbagjacket.eu
(All of information on this site used freely, but the source citation is needed.)
Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli.