Stra(ub) To(m)
Straub Tamás a Facebook-on
All about Airbag Jacket and Airbag Vest for motorcyclists and for horse riders  - (hungarian invention)
All about Airbag Jacket and Airbag Vest for motorcyclists and for horse riders  - (hungarian invention)

Kurtka z poduszką powietrzną dla motocyklistów (jeżdżących konno) jest od dawna istniejącym wynalazkiem węgierskim, jej wynalazcą jest Tamás Straub. Oficjalnego zgłoszenia wynalazku dokonano w 1976 r, a opublikowano go w 1977 r. Tu można zobaczyć oryginalne dokumenty zgłoszenia wynalazku. O oficjalną kopię można w dowolnym czasie poprosić Węgierski Urząd Patentowy.

Dokumenty wynalazku - kurtka z poduszką powietrzną:

Biuletyn Węgierskiego Urzędu Patentowego z 1977 r., strona nr 9.

Powiększenia:

Po polsku:

H/2272 (51) A 41 D 13/00 (71), (72) Tamás Straub, Referent, Budapest (54)
Odzież ochronna, głównie dla motocyklistów (22) 30.11.76 (21) SA-2994

„Wynalazkiem jest odzież ochronna, której istotą jest podwójna – uformowana z pozostających ze sobą w kontakcie komórek – ścianka, zbiornik powietrza wypełniony sprężoną substancją gazową, tworzący z nim całość mechanizm otwierający, przewód regulujący otwieranie oraz zawór spustowy gwarantujący wielokrotne użycie. Ponadto cechą charakterystyczną jest uformowanie wynalazku w sposób pozwalający na ochronę całej powierzchni ciała, natomiast w danym przypadku podwójna ścianka może być napełniana tylko na powierzchni ciała pomiędzy szyją a miednicą.”

Oryginalny opis wynalazku

Po polsku (detal):

Odzież ochronna, głównie dla motocyklistów
(Opis wynalazku 7942/1977)

„... Zgodna z wynalazkiem odzież ochronna działa zgodnie z poniższym: Przed wyruszeniem w drogę motocyklista mocuje do ramy motoru wyposażoną w karabinek końcówkę przewodu sterującego. W chwili zderzenia czy upadku motocyklista wypada z siedzenia, a przymocowany do motoru przewód sterujący zostaje wyrwany z mechanizmu otwierającego, przez co otwiera zbiornik powietrza. Ze zbiorka w naprawdę krótkim czasie (0,1-0,5 sekundy) wypływa substancja gazowa, która elastycznie napełnia odzież na sztywno, chroniąc w ten sposób motocyklistę przed poważniejszymi skutkami wypadku...”

Kopia zgłoszenia wynalazku wraz z potwierdzeniem odbioru

Pierwsza strona złożonego, szczegółowego opisu patentowego

Tutaj można obejrzeć pozostałe strony >>>

Opis wynalazku w czasopiśmie Auto-motor (1983)

Poduszka powietrzna
Poduszka powietrzna (ang. airbag) – samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa. Ma na celu 
zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia
Wszystkie informacje na tej stronie, swobodnie wykorzystywane, ale cytowanie źródła jest potrzebne - www.airbagjacket.eu
(All of information on this site used freely, but the source citation is needed.)
Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli.