<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title> Wszystko o kurce z poduszk powietrzn (wynalazek wgierski) - Czsto zadawane pytania dotyczce kurtki z poduszk powietrzn </title> <meta http-equiv="CONTENT-LANGUAGE" content=""> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2"> <META NAME="keywords" CONTENT=" Wszystko o kurce z poduszk powietrzn (wynalazek wgierski) - Straub Tams - Wywiad z wynalazc Czsto zadawane pytania dotyczce kurtki z poduszk powietrzn "> <META NAME="description" CONTENT=" Wszystko o kurce z poduszk powietrzn (wynalazek wgierski) - Czsto zadawane pytania dotyczce kurtki z poduszk powietrzn "> <link href="style_fej.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="style_tart.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="style_rekl.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link rel="shortcut icon" href="/airbfav.ico"> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-42497727-1', 'airbagjacket.eu'); ga('send', 'pageview'); </script> </head> <body> <table width="1000" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center"> <td width="1000" valign="top"> <div class="fej_banner"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- nagyszal2 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:970px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-6865508134862548" data-ad-slot="9283883779"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> </td> </table> <table width="1000" cellpadding="0" height="300" cellspacing="0" border="0" align="center"> <td valign="top" class="bal_hasab"> <div class="fej_bal_angol"></div> <div class="menu_alap"> <div class="fomenu"><a style="font-size: 12px" title="Wszystko o kurtce z poduszk powietrzn (wynalazek wgierski) - Kurtka i kamizelka z airbagiem" href="kurtka_z_airbag.html"> Kurtka i kamizelka z airbagiem</a></div> <div class="fomenu"><a title="Kurtka airbag: aktualnosci, wiadomo[ci" href="aktualnosci.html">Kurtka airbag aktualnosci</a></div> <div class="fomenu"><a title="Czsto zadawane pytania dotyczce kurtki z poduszk powietrzn" href="czeste-pytania.html"> Czsto zadawane pytania </a></div> <div class="fomenu"><a title="Kurtka i kamizelka airbag historia" href="kurtka_airbag_historia.html"> Kurtka airbag historia </a></div> <div class="fomenu"><a title="Wynalazek wgierski albo puBapki postpowania patentowego (Wywiad z wynalazc kurtki z poduszk powietrzn.)" href="wywiad-z-wynalazca.html"> Wywiad z wynalazc</a> </div> <div class="fomenu"><a title="Dokumenty wynalazku - kurtka i kamizelka z poduszk powietrzn" href="dokumenty_wynalazku.html">Dokumenty wynalazku</a></div> <div class="fomenu"><a title="List otwarty do wBa[ciciela prawa patentowego do kurtki z poduszk powietrzn" href="list_otwarty.html"> List otwarty do Hit Air</a></div> <div class="fomenu"><a style="font-size: 12px" title="British Standard European Norm 1621-4 Odzie| ochronna dla motocyklistw zabezpieczajca przed skutkami uderzeD mechanicznych  Cz[ 4: Nadmuchiwane ochraniacze dla motocyklistw  Wymagania i metody badaD " href="inflatable_protectors.html"> Nadmuchiwane ochraniacze - EN</a></div> <div class="fomenu"><a title="Jak bezpiecznie jezdzi motocyklem - Bezpieczny motocyklista" href="bezpieczny_motocyklista.html"> Bezpieczny motocyklista</a></div> <div class="fomenu"><a title="Dowcipy motocyklowe - Dlaczego motor jest lepszy od kobiety?" href="dowcipy_motocyklowe.html"> Dowcipy motocyklowe</a></div> <div class="fomenu"><a title="Wymiana bannerw, promocja krzy|owa - Interested in a banner or link exchange? We would be happy to do a banner or link exchange with you." href="wymiana_bannerow.html"> Wymiana bannerw </a></div> </div> </td> <td valign="top" class="kozep_hasab"> <div class="fej_kozep_angol"></div> <div class="nyelvek_alap"> <p> <a title="English" href="airbag_jacket.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="ang2.jpg"></a> <a title="Hungarian" href="legzsakos_kabat.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="magy3.JPG"></a> <a title="German" href="jacke_mit_airbag.html"> <img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="nem3.JPG"></a> <a title="Spanish" href="chaqueta_airbag.html"> <img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="spa3.JPG"></a> <a title="Portuguese" href="jaqueta_airbag.html"> <img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="por3.PNG"></a> <a title="Italian" href="giacca_airbag.html"> <img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="ola3.JPG"></a> <a title="French" href="veste_airbag.html"> <img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="fra3.jpg"></a> <a title="Russian" href="kurtka_airbag.html"> <img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="oro3.GIF"></a> <a title="Polish" href="kurtka_z_airbag.html"> <img width="30" height="19" border="1" hspace="1" src="len3.JPG"></a> <a title="Slovak" href="airbag_bunda.html"> <img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="szl3.JPG"></a> <a title="Interlingua" href="jachetta_airbag.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="il_flag.gif"></a> <a title="Esperanto" href="aersakojako.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="epo3.png"></a> <a title="Chinese" href="airbag_jacket_china.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="kin3.JPG"></a> <a title="Arabic" href="airbag_jacket_arab.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="ara3.PNG"></a> <a title="Hindi" href="airbag_jacket_india.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="ind.PNG"></a> <a title="Japanese" href="airbag_jacket_japan.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="jap3.PNG"></a> </p> </div> <div class="szovegalap_2"> <div class="szovegkoz_1"></div> <p class="alsocim2"><b>Czsto zadawane pytania dotyczce kurtki z airbagiem:</b></p> <div class="szovegkoz_1"></div> <h3 class="alcim1">Co to jest kurtka z poduszk powietrzn i jak dziaBa?</h3> <p class="szoveg"> Zintegrowany z kurtk system poduszek powietrznych, do ktrego nale|y sznur aktywujcy i nabj wypeBniony spr|on substancj gazow, otworzyB nowy wymiar bezpieczeDstwa motocyklistw. Siadajc na motor elastycznym sznurem trzeba si przypi do korpusu motoru. Drugi koniec sznura Bczy si ze znajdujcym si w ubraniu mechanizmem otwierajcym nabj wypeBniony gazem CO2. W czasie upadku czy zderzenia ciaBo oddalajcego si od motoru motocyklisty pociga kabel mocujcy, przez co otwiera nabj i w ten sposb system poduszek powietrznych nadmuchuje si automatycznie w cigu 0,1-0,3 sekundy. Kurtka z poduszk powietrzn w du|ej mierze tBumi uderzenia obejmujce grne cz[ci ciaBa, przez co skutecznie chroni krgosBup, szyj, |ebra, obojczyk, ko[ ogonow. </p> <div class="szovegkoz_1"></div> <h3 class="alcim1">Kto wynalazB kurtk z poduszk powietrzn?</h3> <p class="szoveg"> Kurtka z poduszk powietrzn dla motocyklistw (je|d|cych konno) jest od dawna istniejcym <a title=" Interview with the real inventor of the airbag jacket " href="Wywiad z wynalazc.html"> wynalazkiem wgierskim,</a> jej wynalazc jest Tams Straub. Oficjalnego zgBoszenia wynalazku dokonano w 1976 r, a opublikowano go w 1977 r. <a title="Tu mo|na zobaczy oryginalne dokumenty zgBoszenia wynalazku" href="dokumenty_wynalazku.html"><b> Tu mo|na zobaczy</b></a> oryginalne dokumenty zgBoszenia wynalazku. O oficjaln kopi mo|na w dowolnym czasie poprosi Wgierski Urzd Patentowy. </p> <!-- bh --><div class="szovegkoz_2"></div> <center> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- nagyobb --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:250px" data-ad-client="ca-pub-6865508134862548" data-ad-slot="1115856975"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </center> <!-- bh --><div class="szovegkoz_2"></div> <h3 class="alcim1"> Wcze[niej sByszeli[my, |e kurtka z poduszk powietrzn pochodzi z dalekiego wschodu. Kto jest jej wynalazc w rzeczywisto[ci? </h3> <p class="szoveg"> Ze zgBoszenia zBo|onego w 1976 r. przez Tamsa Strauba w Wgierskim Urzdzie Patentowym oraz z <a title="Tu mo|na zobaczy oryginalne dokumenty zgBoszenia wynalazku" href="dokumenty_wynalazku.html"> opisu jednoznacznie </a> wynika, |e produkowane dzi[ i u|ywane na szerok skal kurtki z poduszk powietrzn dziaBaj na podstawie tych parametrw. Dlatego zgBoszony i opatentowany dwie dziesitki lat pzniej  wynalazek przypisywany niejakiemu panu T.K. jest w zasadzie plagiatem, przywBaszczeniem wynalazku. JapoDski Urzd Patentowy, a potem urzdy patentowe wielu krajw popeBniBy du|y bBd, kiedy bez odpowiednio dogBbnych, gruntownych badaD nowo[ci (prior art search) uznaBy za wynalazek zgBoszenie wymienionego pana z Japonii. </p> <div class="szovegkoz_1"></div> <h3 class="alcim1">Do ochrony ktrych cz[ci ciaBa nadaje si kurtka z poduszk powietrzn?</h3> <p class="szoveg"> W zale|no[ci od jej ksztaBtu z reguBy poduszka powietrzna chroni |yciowej wagi organy grnej cz[ci ciaBa, jak obojczyk, potylica, ko[ ogonowa, miednica, itp. </p> <div class="szovegkoz_1"></div> <h3 class="alcim1">Czy naboje mo|na ponownie napeBnia?</h3> <p class="szoveg">Nabj CO2 jest narzdziem jednorazowego u|ytku, dlatego po jego aktywacji nale|y go wymieni.</p> <div class="szovegkoz_1"></div> <h3 class="alcim1">Czy sznur aktywujcy nie przeszkadza podczas jazdy konnej/ jazdy na motorze?</h3> <p class="szoveg">Sznur Bczy si z siodBem/motorem w sposb, ktry nie zakBca zwyczajowych ruchw jezdzca czy motorowerzysty. </p> <!-- bh --><div class="szovegkoz_2"></div> <center> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- nagyteg --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-6865508134862548" data-ad-slot="1760616979"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </center> <!-- bh --><div class="szovegkoz_2"></div> <h3 class="alcim1">Czy po aktywacji kurtka z poduszk powietrzn mo|e by ponownie u|ywana?</h3> <p class="szoveg">Naturalnie kurtka z poduszk powietrzn wytrzymuje wielokrotne nadmuchiwanie, co oznacza, |e w celu ponownego u|ycia potrzebny jest tylko nastpny nabj CO2. Cena naboju jest niewielka (10-20 EUR), a jego wymiany dokonuje si w prosty sposb w cigu 2-3 minut.</p> <div class="szovegkoz_1"></div> <p align="center"><img border="1" src="mot7.JPG" width="214" height="180"><br>Tams Straub, wynalazca kurtki z poduszk powietrzn</p> <div class="szovegkoz_1"></div> </div> </td> <td valign="top" class="jobb_hasab"> <div class="fej_jobb_angol"></div> <div class="bannersor_jobb"> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "ca-pub-6865508134862548"; /* taxa2x2 */ google_ad_slot = "1955764574"; google_ad_width = 200; google_ad_height = 200; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> <div class="nagymenukoz_6"></div> </div> <div class="nagymenukoz_6"></div> </td> </table> <table width="1000" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center"> <td width="1000" valign="top"> <div class="banner_lab"> <center> <script type="text/javascript" src="http://static.ak.connect.facebook.com/connect.php/pl_PL"></script> <script type="text/javascript">FB.init("f1e5ccf93bcf88e34eb0acbd6445c7d6");</script> <fb:fan profile_id="140015949401199" show_faces=true&amp; stream="0" header=false&amp; connections="18" logobar="1" width="980" height="165"> <div id="fb_iframe" style="font-size: 8px;"> <a href="http://www.facebook.com/pages/Airbag-Jacket-HU-1976-L%C3%A9gzs%C3%A1kos-kab%C3%A1t/140015949401199"></a> </div> </fb:fan> </center> </div> <div class="lab_sor"> <b>Wszystkie informacje na tej stronie, swobodnie wykorzystywane, ale cytowanie zrdBa jest potrzebne - www.airbagjacket.eu</b> <br> (All of information on this site used freely, but the source citation is needed.) <br> Zalecana rozdzielczo[ ekranu: <b> 1024 x 768 </b> pikseli.<br> </div> </td> </table><br> </body> </html>