<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title> Vaetko o airbagovej bundy (Maarsk vynlez) - asto kladen otzky </title> <meta http-equiv="CONTENT-LANGUAGE" content=""> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2"> <META NAME="keywords" CONTENT=" Vaetko o airbagovej bundy (Maarsk vynlez) - Straub Tams air bag motorcycle inflat kabel asto kladen otzky protection, moto "> <META NAME="description" CONTENT=" Vaetko o airbagovej bundy (Maarsk vynlez) - asto kladen otzky "> <link href="style_fej.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="style_tart.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="style_rekl.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link rel="shortcut icon" href="/airbfav.ico"> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-42497727-1', 'airbagjacket.eu'); ga('send', 'pageview'); </script> </head> <body> <table width="1000" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center"> <td width="1000" valign="top"> <div class="fej_banner"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- nagyszal2 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:970px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-6865508134862548" data-ad-slot="9283883779"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> </td> </table> <table width="1000" cellpadding="0" height="300" cellspacing="0" border="0" align="center"> <td valign="top" class="bal_hasab"> <div class="fej_bal_angol"></div> <div class="menu_alap"> <div class="fomenu"> <a title="Vaetko o airbagovej bundy a vesty - (Maarsk vynlez) - Bunda a vesta s airbagom " href="airbag_bunda.html">Bunda a vesta s airbagom</a></div> <div class="fomenu"> <a title="Airbag bunda - sprvy a novinky" href="sprvy.html">Sprvy o airbagovej bundy</a></div> <div class="fomenu"><a title=" asto kladen otzky o airbagovej bundy" href="caste_otazky.html"> asto kladen otzky</a></div> <div class="fomenu"> <a title="Histria airbegovej bundy a vesty (1976-) - The airbag jacket was born on 30. november 1976" href="airbag_bunda_historia.html">Airbag bunda historia</a></div> <div class="fomenu"> <a title="Maarsk vynlez, alebo postup nstrahy patentovho konania (Rozhovor s vynlezcom bundy airbagu)" href="rozhovor.html"> Rozhovor s vynlezcom</a></div> <div class="fomenu"><a title="Dokumenty vynlezu - airbag bunda" href="dokumenty.html">Dokumenty vynlezu</a></div> <div class="fomenu"><a title="Otvoren list dr~ite>a patentu prva bundy airbagu" href="otvoreny_list.html">Otvoren list Hit Air</a></div> <div class="fomenu"><a title="British Standard European Norm 1621-4 - Ochrann odevy pre motocyklistov proti mechanickm nrazom  ase 4: Nafukovacie ochrana pre motocyklistov. Po~iadavky a skaobn metdy " href="inflatable_protectors.html"> Nafukovacie ochrana - EN</a></div> <div class="fomenu"><a title="Bezpe nose motocyklistov - Desatoro pre bezpe n jazdu" href="bezpecnost_motocyklistov.html">Bezpe nose motocyklistov </a></div> <div class="fomenu"><a title="Vmena bannerov, vzjemn marketingov podpora" href="vymena_bannerov.html"> Vmena bannerov </a></div> </div> </td> <td valign="top" class="kozep_hasab"> <div class="fej_kozep_angol"></div> <div class="nyelvek_alap"> <p> <a title="English" href="airbag_jacket.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="ang2.jpg"></a> <a title="Hungarian" href="legzsakos_kabat.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="magy3.JPG"></a> <a title="German" href="jacke_mit_airbag.html"> <img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="nem3.JPG"></a> <a title="Spanish" href="chaqueta_airbag.html"> <img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="spa3.JPG"></a> <a title="Portuguese" href="jaqueta_airbag.html"> <img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="por3.PNG"></a> <a title="Italian" href="giacca_airbag.html"> <img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="ola3.JPG"></a> <a title="French" href="veste_airbag.html"> <img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="fra3.jpg"></a> <a title="Russian" href="kurtka_airbag.html"> <img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="oro3.GIF"></a> <a title="Polish" href="kurtka_z_airbag.html"> <img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="len3.JPG"></a> <a title="Slovak" href="airbag_bunda.html"> <img width="30" height="19" border="1" hspace="1" src="szl3.JPG"></a> <a title="Interlingua" href="jachetta_airbag.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="il_flag.gif"></a> <a title="Esperanto" href="aersako_jako.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="epo3.png"></a> <a title="Chinese" href="airbag_jacket_china.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="kin3.JPG"></a> <a title="Arabic" href="airbag_jacket_arab.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="ara3.PNG"></a> <a title="Hindi" href="airbag_jacket_india.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="ind.PNG"></a> <a title="Japanese" href="airbag_jacket_japan.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="jap3.PNG"></a> </p> </div> <div class="szovegalap_2"> <div class="szovegkoz_1"></div> <p class="cim"><b> asto kladen otzky o airbagovej bundy:</b></p> <div class="szovegkoz_1"></div> <h3 class="alcim1"> o je bunda s airbagom a ako to funguje?</h3> <p class="szoveg"> Pre bezpe nose motocyklistov otvorila nov dimenziu v plati integrovan systmu airbagov. V ktorom aktiva n kbel a stla en CO2 je v patronu. Pred jazdi na motorke, pri seden, by mali bye pripojen s prvou pru~nou aHrou k motoru tela. Druh koniec aHry je pripojen k CO2 patrnu v bunde. Pri pde a pri zr~ke aHra otvor patron, tak, aby systm airbag bude 0,1 - 0,3 sekundy automaticky nafkan. Airbag bunda vrazne tlm nrazy na horn ase tela, m inne chrni ~ivotne dle~it orgny: chrbticu, krk, rebr, k> ov kosti, kostr e. </p> <div class="szovegkoz_1"></div> <h3 class="alcim1">Kto vynaaiel bundu airbagu?</h3> <p class="szoveg"> Airbag bunda je dlhodobo <a title="Rozhovor s vynlezcom" href="http://www.airbagjacket.eu/rozhovor.html"><b> maarsk vynlez</b></a>. Vynlezca je Tamas Straub. Oficilne oznmenie vynlezu bolo v roku 1976, bola uverejnen v roku 1977. Originlne dokumenty o oznmen vynlezu <a title="Originlne dokumenty o oznmen vynlezu m~ete vidiee tu" href="http://www.airbagjacket.eu/dokumenty.html"><b>m~ete vidiee tu</b></a>. Kedyko>vek si m~ete vy~iadae kpiu radnka maarskho patentovho radu (Hungarian Intellectual Property Office). </p> <!-- bh --><div class="szovegkoz_2"></div> <center> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- nagyteg --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-6865508134862548" data-ad-slot="1760616979"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </center> <!-- bh --><div class="szovegkoz_2"></div> <h3 class="alcim1">Predtm sme sa tak vedeli, ~e bunda airbag pochdza z alekho vchodu. V skuto nosti kto je vynlezca?</h3> <p class="szoveg"> V roku 1976, Thomas Straub pod>a maarskho patentovho radu pre <a title="Originlne dokumenty o oznmen vynlezu m~ete vidiee tu" href="http://www.airbagjacket.eu/dokumenty.html"><b>vynlezy a aplikcie</b></a>. `pecifikcia jasne uviedol, ~e teraz airoko vyrbajca a pou~van tieto airbag bunda m tie ist vlastnosti, a pracuje pod>a tch istch vlastnost. Preto pred dve desaero ia neskr vyhlsen "vynlez" /ur itho pna K. T. z Japonska/ v skuto Hosti je plagitorstvo, krde~ vynlezu. Ve>k chybu spravil Japonsk patentov rad a neskr patentov rady v nieko>kch krajinch, ke bez dkladnm Novm vskumom (prior art search) bola prijat vynlez,dostal patent. </p> <div class="szovegkoz_1"></div> <h3 class="alcim1"> o vaetko m~e chrnie airbag bunda?</h3> <p class="szoveg"> Bunda chrni chrbticu, hru a bruan ase, obli ky, krk a kr n stavce. </p> <div class="szovegkoz_1"></div> <h3 class="alcim1"> M~e bye na airbagovej bunde nosen ruksak alebo dodato n oble enie?</h3> <p class="szoveg">Nie, preto~e ruksak zabrni nafknutie airbagu.</p> <div class="szovegkoz_1"></div> <h3 class="alcim1">M~e sa vodi  po as jazdy na motocykli /jazdec na koni/ vo>ne pohybovae?</h3> <p class="szoveg">Prirodzene. Bezpe nostn aHra je dostato ne dlh a rozeahovate>n.</p> <!-- bh --><div class="szovegkoz_2"></div> <center> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- nagyobb --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:250px" data-ad-client="ca-pub-6865508134862548" data-ad-slot="1115856975"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </center> <!-- bh --><div class="szovegkoz_2"></div> <h3 class="alcim1">Plnite>n kazety?</h3> <p class="szoveg"> Kazeta CO2 je jedno zariadenie, tak to mus bye zmenen po aktivcii. </p> <div class="szovegkoz_1"></div> <h3 class="alcim1">Pri aktivcii, m~e bunda airbag bye znovu pou~it?</h3> <p class="szoveg"> Samozrejme, m~e bunda airbag odolali opakovanmu nadvanie, o znamen, ~e iba jeden ala kazetu CO2 nutn pre optovn pou~itie. Kazeta je mal cena (10-20 ), nahrdza len 2-3 minty, aby tak urobili. </p> <div class="szovegkoz_1"></div> <p align="center"><img border="1" src="mot7.JPG" width="214" height="180"><br> Tams Straub, vynlezca bundy airbagu</p> <div class="szovegkoz_1"></div> </div> </td> <td valign="top" class="jobb_hasab"> <div class="fej_jobb_angol"></div> <div class="bannersor_jobb"> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "ca-pub-6865508134862548"; /* taxa2x2 */ google_ad_slot = "1955764574"; google_ad_width = 200; google_ad_height = 200; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> <div class="nagymenukoz_6"></div> </div> <div class="nagymenukoz_6"></div> </td> </table> <table width="1000" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center"> <td width="1000" valign="top"> <div class="banner_lab"> <center> </center> </div> <div class="lab_sor"> <b>Vaetky informcie na tejto strnke je zadarmo na pou~itie pre ka~dho, ale je nutn uviese zdroj - www.airbagjacket.eu </b><br> All of information on this site used freely, but the source citation is needed - www.airbagjacket.eu <br> Doporu en minimlne rozlaenie obrazovky: <b> 1024 x 768 </b> pixel.<br> </div> </td> </table><br> </body> </html>