<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title> Jak bezpiecznie jezdzi motocyklem - Bezpieczny motocyklista - Wszystko o kurtce z poduszk powietrzn (wynalazek wgierski) - Kurtka i kamizelka z airbagiem - </title> <meta http-equiv="CONTENT-LANGUAGE" content=""> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2"> <META NAME="keywords" CONTENT=" Jak bezpiecznie jezdzi motocyklem - Bezpieczny motocyklista Kurtka i kamizelka z airbagiem Wszystko o kurtce z poduszk powietrzn (wynalazek wgierski) - Straub Tams kurtki z systemem AirBag kurtek z Airbagiem Kamizelka Z Airbagiem kamizelka z poduszk powietrzn AIRBAG w kurtce kamizelka Airbag kamizelki z airbagami "> <META NAME="description" CONTENT=" Jak bezpiecznie jezdzi motocyklem - Bezpieczny motocyklista Wszystko o kurtce z poduszk powietrzn (wynalazek wgierski) - "> <link href="style_fej.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="style_tart.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="style_rekl.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link rel="shortcut icon" href="/airbfav.ico"> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-42497727-1', 'airbagjacket.eu'); ga('send', 'pageview'); </script> </head> <body> <table width="1000" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center"> <td width="1000" valign="top"> <div class="fej_banner"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- nagyszal2 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:970px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-6865508134862548" data-ad-slot="9283883779"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> </td> </table> <table width="1000" cellpadding="0" height="300" cellspacing="0" border="0" align="center"> <td valign="top" class="bal_hasab"> <div class="fej_bal_angol"></div> <div class="menu_alap"> <div class="fomenu"><a style="font-size: 12px" title="Wszystko o kurtce z poduszk powietrzn (wynalazek wgierski) - Kurtka i kamizelka z airbagiem" href="kurtka_z_airbag.html"> Kurtka i kamizelka z airbagiem</a></div> <div class="fomenu"><a title="Kurtka airbag: aktualnosci, wiadomo[ci" href="aktualnosci.html">Kurtka airbag aktualnosci</a></div> <div class="fomenu"><a title="Czsto zadawane pytania dotyczce kurtki z poduszk powietrzn" href="czeste-pytania.html"> Czsto zadawane pytania </a></div> <div class="fomenu"><a title="Kurtka i kamizelka airbag historia" href="kurtka_airbag_historia.html"> Kurtka airbag historia </a></div> <div class="fomenu"><a title="Wynalazek wgierski albo puBapki postpowania patentowego (Wywiad z wynalazc kurtki z poduszk powietrzn.)" href="wywiad-z-wynalazca.html"> Wywiad z wynalazc</a> </div> <div class="fomenu"><a title="Dokumenty wynalazku - kurtka i kamizelka z poduszk powietrzn" href="dokumenty_wynalazku.html">Dokumenty wynalazku</a></div> <div class="fomenu"><a title="List otwarty do wBa[ciciela prawa patentowego do kurtki z poduszk powietrzn" href="list_otwarty.html"> List otwarty do Hit Air</a></div> <div class="fomenu"><a style="font-size: 12px" title="British Standard European Norm 1621-4 Odzie| ochronna dla motocyklistw zabezpieczajca przed skutkami uderzeD mechanicznych  Cz[ 4: Nadmuchiwane ochraniacze dla motocyklistw  Wymagania i metody badaD " href="inflatable_protectors.html"> Nadmuchiwane ochraniacze - EN</a></div> <div class="fomenu"><a title="Jak bezpiecznie jezdzi motocyklem - Bezpieczny motocyklista" href="bezpieczny_motocyklista.html"> Bezpieczny motocyklista</a></div> <div class="fomenu"><a title="Dowcipy motocyklowe - Dlaczego motor jest lepszy od kobiety?" href="dowcipy_motocyklowe.html"> Dowcipy motocyklowe</a></div> <div class="fomenu"><a title="Wymiana bannerw, promocja krzy|owa - Interested in a banner or link exchange? We would be happy to do a banner or link exchange with you." href="wymiana_bannerow.html"> Wymiana bannerw </a></div> </div> </td> <td valign="top" class="kozep_hasab"> <div class="fej_kozep_angol"></div> <div class="nyelvek_alap"> <p> <a title="English" href="airbag_jacket.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="ang2.jpg"></a> <a title="Hungarian" href="legzsakos_kabat.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="magy3.JPG"></a> <a title="German" href="jacke_mit_airbag.html"> <img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="nem3.JPG"></a> <a title="Spanish" href="chaqueta_airbag.html"> <img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="spa3.JPG"></a> <a title="Portuguese" href="jaqueta_airbag.html"> <img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="por3.PNG"></a> <a title="Italian" href="giacca_airbag.html"> <img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="ola3.JPG"></a> <a title="French" href="veste_airbag.html"> <img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="fra3.jpg"></a> <a title="Russian" href="kurtka_airbag.html"> <img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="oro3.GIF"></a> <a title="Polish" href="kurtka_z_airbag.html"> <img width="30" height="19" border="1" hspace="1" src="len3.JPG"></a> <a title="Slovak" href="airbag_bunda.html"> <img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="szl3.JPG"></a> <a title="Interlingua" href="jachetta_airbag.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="il_flag.gif"></a> <a title="Esperanto" href="aersakojako.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="epo3.png"></a> <a title="Chinese" href="airbag_jacket_china.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="kin3.JPG"></a> <a title="Arabic" href="airbag_jacket_arab.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="ara3.PNG"></a> <a title="Hindi" href="airbag_jacket_india.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="ind.PNG"></a> <a title="Japanese" href="airbag_jacket_japan.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="jap3.PNG"></a> </p> </div> <div class="szovegkoz_1"></div> <div class="szovegalap_2"> <p class="focimko"> Jak bezpiecznie jezdzi motocyklem: </p> <p class="cim">Dekalog bezpiecznego motocyklisty</p> <p class="szoveg_k"> 1. W polskim kodeksie drogowym nie ma jasnego przyzwolenia dla jazdy motocyklem midzy innymi stojcymi pojazdami, np. w korku. Ale nie ma te| zakazu. Na pewno trzeba stosowa si do poni|szych przepisw prawa o ruchu drogowym. <br> ArtykuB 22. prawa o ruchu drogowym mwi o tym, |e kierujcy mo|e zmieni kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczeglnej ostro|no[ci. Poza tym kierujcy pojazdem jest zobowizany: ustpi pierwszeDstwa pojazdowi jadcemu po pasie ruchu, na ktry zamierza wjecha, oraz pojazdowi wje|d|ajcemu na ten pas z prawej strony. <br> Z kolei art. 23 nakazuje zachowa bezpieczny odstp od omijanego pojazdu i w razie potrzeby zmniejszy prdko[. <br> ArtykuB 24. mwi o tym, aby upewni si, jest odpowiednia widoczno[ i dostatecznie du|o miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu. <br><br> 2. Kierowcy aut nie maj obowizku natychmiastowego zje|d|ania motocyklom z drogi lub ustpowania miejsca w korku. To tylko ich dobra wola i, je[li oczywi[cie to mo|liwe, podzikuj im za to (skinienie gBow, podniesienie dBoni). <br><br> 3. Publiczne drogi to nie tor wy[cigowy. Jazda na kolanie po zatBoczonym rondzie, sprinty od [wiateB do [wiateB, czy stawanie na gumie utrwalaj u innych u|ytkownikw drg negatywny wizerunek miBo[nikw dwch kBek i s po prostu niebezpieczne. <br> Twoje wybryki zostan odebrane, jako przejaw arogancji i nieodpowiedzialno[ci wszystkich motocyklistw. <br><br> 4. GBo[ny przelotowy wydech i jazda  do odcinki to kiepski pomysB na budowanie poprawnych relacji z kierowcami samochodw (zwBaszcza w tunelach i na parkingach podziemnych). <br><br> 5. U|ywaj kierunkowskazw i patrz w lusterka. ArtykuB 22. kodeksu drogowego zobowizuje  & zawczasu i wyraznie sygnalizowa zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzesta sygnalizowania niezwBocznie po wykonaniu manewru. <br> Niektrzy motocykli[ci rzadko kiedy u|ywaj migaczy, co jest du|ym lekcewa|eniem wobec kierowcw samochodw, ale te| i pozostaBych u|ytkownikw jedno[ladw. <br> To samo dotyczy kwestii lusterek wstecznych  s po to, aby mie [wiadomo[, co dzieje si za nami. Przecie| my te| mo|emy blokowa szybsze pojazdy, np. karetk pogotowia. <br><br> 6. Przewiduj sytuacje na drodze. Mniejsze gabaryty i lepsze przyspieszenia to du|a zaleta jedno[ladw, ale te| i pewny mankament. WBa[nie dlatego, |e motocykl jest mniejszy, inni u|ytkownicy drg mog go przeoczy. Dlatego trzeba by maksymalnie skoncentrowanym na jezdzie i przewidywa ruchy jadcych przed nami pojazdw. <br> </p> <!-- bh --><div class="szovegkoz_2"></div> <center> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- nagyobb --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:250px" data-ad-client="ca-pub-6865508134862548" data-ad-slot="1115856975"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </center> <!-- bh --><div class="szovegkoz_2"></div> <p class="szoveg_k"> 7. Zadbaj o to, aby by widocznym. Znaczny odsetek wypadkw z udziaBem motocyklistw jest spowodowana tym, |e kierowcy samochodw po prostu ich nie zauwa|yli. Dlatego je|d|c jedno[ladem, musisz zadba o to, |eby by widocznym. <br> Zamiast kupowa czarny kask, wybierz jasny. <br> Fluorescencyjne wstawki w kurtce, spodniach, czy na butach sprawi, |e zostaniesz szybciej zauwa|ony na drodze. <br><br> 8. Nie prowokuj. Nawet je|eli masz 200-konny motocykl, nie oznacza, |e musisz ka|demu pokaza swoj przewag na starcie ze [wiateB. Wy[cigi z innym jedno[ladem lub autem mo|e skoDczy si bardzo zle. <br><br> 9. Uwa|aj na pieszych. Przepuszczaj na pasach przechodniw, poka| wszystkim, |e motocykli[ci potrafi si zachowa kulturalnie. <br><br> 10. Pomagaj innym u|ytkownikom drogi. Ty te| mo|esz przepu[ci np. czekajc na wyjazd z podporzdkowanej ulicy ci|arwk. Skoro sam chcesz by przepuszczany, mo|esz wykona dobry gest jako pierwszy. <br> <a href="http://regiomoto.pl/portal/porady/na-drodze-mysl-o-innych-czyli-10-przykazan-motocyklisty-film"> Czytaj dalej </a> </p> <div class="szovegkoz_1"></div> <p align="center"><img src="blue.gif" width="160" height="2" alt="" border="0"> <div class="szovegkoz_1"></div> <h1 class="cim">Wikipedia - Poduszka powietrzna</h1> <p class="szoveg"> Kurtka i kamizelka z poduszkami powietrznymi dla motocyklistw </p> <p class="szoveg_k"> Zintegrowany z kurtk system poduszek powietrznych, do ktrego nale|y sznur aktywujcy i nabj wypeBniony spr|on substancj gazow, otworzyB nowy wymiar bezpieczeDstwa motocyklistw. Elastyczny sznur pozwala przypi ciaBo do korpusu motoru. Drugi koniec sznura Bczy si ze znajdujcym si w ubraniu mechanizmem otwierajcym nabj wypeBniony gazem CO2. W czasie upadku czy zderzenia ciaBo oddalajcego si od motoru motocyklisty pociga kabel mocujcy, przez co otwiera nabj i w ten sposb system poduszek powietrznych nadmuchuje si automatycznie w cigu 0,1-0,3 sekundy. Kurtka z poduszk powietrzn w du|ej mierze tBumi uderzenia obejmujce grne cz[ci ciaBa, przez co skutecznie chroni krgosBup, szyj, |ebra, obojczyk i ko[ ogonow.<br> Kurtka i kamizelka z poduszkami powietrznymi dla motocyklistw i jezdzcw to wynalazek Wgra Strauba Tamsa, powstaBy w 1976 roku.<br> <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Poduszka_powietrzna"> Czytaj dalej </a> </p> <!-- bh --><div class="szovegkoz_2"></div> <center> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- nagyteg --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-6865508134862548" data-ad-slot="1760616979"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </center> <!-- bh --><div class="szovegkoz_2"></div> <!-- <div class="szovegkoz_1"></div> <h1 class="cim"> Brak komentarzy...</h1> <p><img border src="needa.gif" hspace="60" width="355" height="217"></p> <div class="szovegkoz_1"></div> --> <p class="cim"> Bezpieczny motocyklista </p> <p class="szoveg_v"> Uwa|aj!  czyli jak zachowa czujno[ siedzc na motocyklu </p> <p class="szoveg_k"> Jazda na motocyklu jest zadaniem zBo|onym i z pewno[ci bardziej skomplikowanym ni| prowadzenie samochodu. Wymaga od ciebie caBkowitej uwagi i aktywno[ci ka|dej cz[ci twojego ciaBa. A poniewa| jeste[ fizycznie bardziej wyeksponowany, ni| wtedy, gdy siedzisz za kBkiem, to konsekwencje braku koncentracji mog by znacznie powa|niejsze. <br> Z tego wzgldu niezwykle wa|ne jest, |eby[ byB w dobrej kondycji fizycznej i mentalnej za ka|dym razem kiedy siadasz na motocykl. Osigniecie tego celu nie jest niczym nadzwyczajnym, potrzebujesz do tego jedynie troch zdrowego rozsdku i przygotowanej wcze[niej strategii. Ka|dy mo|e sobie ustali specjaln taktyk zanim jeszcze wsidzie na motocykl. </p> <p class="szoveg_v"> UB| plan </p> <p class="szoveg_k"> Przygotowanie si do bezpiecznej jazdy rozpoczyna si tak naprawd zanim jeszcze usidziesz na motocyklu. W tym celu potrzebujesz po prostu zrobi dobry  plan jazdy . Nie musi to by plan zapisanym na kartce papieru, wystarczy, |e uwa|nie zastanowisz si na tym dokd jedziesz, jakie drogi bdziesz musiaB w tym celu pokona oraz na jakie przeszkody mo|esz natrafi podczas jazdy. <br> Nie oznacza to oczywi[cie, |e nie mo|esz po prostu spontanicznie wsi[ na motocykl i pojecha w niewiadomym kierunku. Jazda w nieznane jest przecie| jedn z najwikszych atrakcji naszego motorowego hobby. Je[li jednak bdziesz poruszaB si po nieznanym terenie, na przykBad po nieznanym ci mie[cie, to nie powiniene[ jednocze[nie koncentrowa si i na prowadzeniu, i na nawigacji. Inaczej mwic powiniene[ unika jednoczesnego kierowania i patrzenia na map lub na wskazwki pokazywane przez GPS. Je[li tylko jest to mo|liwe, to zanim zdecydujesz, w ktr stron skrci, zjedz bezpiecznie na pobocze. </p> <p class="szoveg_v"> Poznaj swj motocykl </p> <p class="szoveg_k"> W sytuacji, kiedy zamierzasz wsi[ na nowy motocykl albo chcesz go wynaj czy te| po|yczy od znajomego, to pamitaj, |e zanim wyruszysz musisz dobrze si z nim zapozna. Ka|dy motor jest troszk inny, a to mo|e mie wpByw na pzniejszy komfort jazdy. <br> Zawsze najwa|niejsze jest wykonanie krtkiej jazdy prbnej. Powiniene[ sprawdzi ustawienie lusterek, wyprbowa sprzgBo, hamulce i zaznajomi si z rozmieszczeniem poszczeglnych kontrolek. Je[li twoja pozycja na nowym motocyklu jest inna zazwyczaj, to upewnij si gdzie masz podn|ki, kiedy ruszasz i nabierasz przyspieszenia. Je[li motor posiada system dzwikowy, to zapoznaj si z nim zanim wyruszysz. Ustaw te| automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych. <br> Po[wicenie kilku dodatkowych chwil na wykonanie tych wszystkich czynno[ci jest te| [wietnym sposobem na uwolnienie umysBu od codziennych trosk i na skoncentrowanie si na jezdzie. </p> <!-- bh --><div class="szovegkoz_2"></div> <center> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "ca-pub-6865508134862548"; /* taxa2x2 */ google_ad_slot = "1955764574"; google_ad_width = 200; google_ad_height = 200; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> </center> <!-- bh --><div class="szovegkoz_2"></div> <p class="szoveg_v"> Odpoczywaj </p> <p class="szoveg_k"> Badania pokazuj, |e senno[ jest istotnym czynnikiem powodujcym wypadki samochodowe i motocyklowe. WedBug szacunkw Motorcycle Safety Foundation zmczenie mo|e by powodem a| 1,2 mln wypadkw rocznie, co stanowi ok. 20 proc. oglnej liczby wypadkw. Prowadzenie pojazdu w momencie, kiedy jest si zmczonym, jest tak samo niebezpieczne jak prowadzenie kiedy jest si nie do koDca obudzonym... <a href="http://dziennikimotocyklowe.com/bezpieczny-motocyklista/"> Czytaj dalej</a> </p> </div> <!-- BH --> <div class="szovegkoz_1"></div> <div class="nyelvek_alap3"> <p class="szoveg_ko"> Przeczytaj o bezpieczeDstwo motocykl w innych jzykach! </p> <p class="szoveg_ko"> <a title="English - Motorcycle safety and how to ride safely" href="motorcycle_safety.html"><img width="30" height="19" border="1" hspace="4" src="ang2.jpg"></a> <a title="Hungarian - Biztonsgi tancsok motorosoknak " href="motorozas_biztonsag.html"><img width="30" height="19" border="1" hspace="4" src="magy3.JPG"></a> <a title="German - Sicherheitstipps fr Motorradfahrer" href="motorradsicherheit.html"> <img width="30" height="19" border="1" hspace="4" src="nem3.JPG"></a> <a title="Spanish - Consejos de seguridad para motociclistas " href="seguridad_en_moto.html"> <img width="30" height="19" border="1" hspace="4" src="spa3.JPG"></a> <a title="Portuguese - Dicas de segurana para motociclistas" href="seguranca_do_motociclista.html"> <img width="30" height="19" border="1" hspace="4" src="por3.PNG"></a> <a title="Italian - Consigli utili per i motociclisti" href="sicurezza_in_moto.html"> <img width="30" height="19" border="1" hspace="4" src="ola3.JPG"></a> <a title="French - Rgles de scurit moto" href="moto_securite.html"> <img width="30" height="19" border="1" hspace="4" src="fra3.jpg"></a> <a title="Russian - 57>?0A=>ABL 574K =0 <>B>F8:;5" href="157>?0A=>ABL_=0_<>B>F8:;5.html"> <img width="30" height="19" border="1" hspace="4" src="oro3.GIF"></a> <a title="Polish - Jak bezpiecznie jezdzi motocyklem" href="bezpieczny_motocyklista.html"> <img width="30" height="19" border="1" hspace="4" src="len3.JPG"></a> <a title="Slovak - Bezpe nose motocyklistov " href="bezpecnost_motocyklistov.html"> <img width="30" height="19" border="1" hspace="4" src="szl3.JPG"></a> <a title="Esperanto - Motorciklosekureco - Aersakaparatoj " href="motorciklosekureco.html"><img width="30" height="19" border="1" hspace="4" src="epo3.png"></a> </p> </div> <!-- BH --> </td> <td valign="top" class="jobb_hasab"> <div class="fej_jobb_angol"></div> <div class="bannersor_jobb"> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "ca-pub-6865508134862548"; /* szofe */ google_ad_slot = "1010151975"; google_ad_width = 160; google_ad_height = 600; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> </div> <div class="nagymenukoz_6"></div> <div class="nagymenukoz_6"></div> <div class="bannersor_jobb"> <a href="http://www.airbagjacket.eu/airbag_jacket.html" target="_blank"><img src="ablogoa.jpg" width="160" height="230" alt="All about Airbag Jacket and Airbag Vest for motorcyclists and for horse riders - (hungarian invention) " border="0"></a> </div> <div class="nagymenukoz_6"></div> <div class="bannersor_jobb"> <a href="http://www.airbagjacket.eu/airbag_jacket.html" target="_blank"><img src="ablogoak.jpg" width="160" height="230" alt="All about Airbag Jacket and Airbag Vest for motorcyclists and for horse riders - (hungarian invention) " border="0"></a> </div> <div class="nagymenukoz_6"></div> <div class="bannersor_jobb"> <div class="wiki"> Poduszka powietrzna</div> <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Poduszka_powietrzna" target="_blank"><img src="wikipl.png" width="135" height="155" title="Poduszka powietrzna (ang. airbag)  samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeDstwa. Ma na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciaBa (w szczeglno[ci gBowy) pasa|erw i kierowcy w wypadku zderzenia" alt="Poduszka powietrzna (ang. airbag)  samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeDstwa. Ma na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciaBa (w szczeglno[ci gBowy) pasa|erw i kierowcy w wypadku zderzenia" border="0"></a> </div> </td> </table> <table width="1000" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center"> <td width="1000" valign="top"> <div class="banner_lab"> <center> <script type="text/javascript" src="http://static.ak.connect.facebook.com/connect.php/pl_PL"></script> <script type="text/javascript">FB.init("f1e5ccf93bcf88e34eb0acbd6445c7d6");</script> <fb:fan profile_id="140015949401199" show_faces=true&amp; stream="0" header=false&amp; connections="18" logobar="1" width="980" height="165"> <div id="fb_iframe" style="font-size: 8px;"> <a href="http://www.facebook.com/pages/Airbag-Jacket-HU-1976-L%C3%A9gzs%C3%A1kos-kab%C3%A1t/140015949401199"></a> </div> </fb:fan> </center> </div> <div class="lab_sor"> <b>Wszystkie informacje na tej stronie, swobodnie wykorzystywane, ale cytowanie zrdBa jest potrzebne - www.airbagjacket.eu</b> <br> (All of information on this site used freely, but the source citation is needed.) <br> Zalecana rozdzielczo[ ekranu: <b> 1024 x 768 </b> pikseli.<br> </div> </td> </table><br> </body> </html>