<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <title> Bezpe nose motocyklistov - Desatoro pre bezpe n jazdu - Vaetko o airbagovej bundy (Maarsk vynlez) </title> <meta http-equiv="CONTENT-LANGUAGE" content=""> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2"> <META NAME="keywords" CONTENT=" Bezpe nose motocyklistov - Desatoro pre bezpe n jazdu - Vaetko o airbagovej bundy (Maarsk vynlez) - Bunda a vesta s airbagom Straub Tams - Airbag vesta alebo oble enie pre bezpe nose. "> <META NAME="description" CONTENT=" Airbag vesta alebo oble enie pre bezpe nose - Bezpe nose motocyklistov - Desatoro pre bezpe n jazdu - Vaetko o airbagovej bundy (Maarsk vynlez) "> <link href="style_fej.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="style_tart.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link href="style_rekl.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <link rel="shortcut icon" href="/airbfav.ico"> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-42497727-1', 'airbagjacket.eu'); ga('send', 'pageview'); </script> </head> <body> <table width="1000" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center"> <td width="1000" valign="top"> <div class="fej_banner"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- nagyszal2 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:970px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-6865508134862548" data-ad-slot="9283883779"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> </td> </table> <table width="1000" cellpadding="0" height="300" cellspacing="0" border="0" align="center"> <td valign="top" class="bal_hasab"> <div class="fej_bal_angol"></div> <div class="menu_alap"> <div class="fomenu"> <a title="Vaetko o airbagovej bundy a vesty - (Maarsk vynlez) - Bunda a vesta s airbagom " href="airbag_bunda.html">Bunda a vesta s airbagom</a></div> <div class="fomenu"> <a title="Airbag bunda - sprvy a novinky" href="sprvy.html">Sprvy o airbagovej bundy</a></div> <div class="fomenu"><a title=" asto kladen otzky o airbagovej bundy" href="caste_otazky.html"> asto kladen otzky</a></div> <div class="fomenu"> <a title="Histria airbegovej bundy a vesty (1976-) - The airbag jacket was born on 30. november 1976" href="airbag_bunda_historia.html">Airbag bunda historia</a></div> <div class="fomenu"> <a title="Maarsk vynlez, alebo postup nstrahy patentovho konania (Rozhovor s vynlezcom bundy airbagu)" href="rozhovor.html"> Rozhovor s vynlezcom</a></div> <div class="fomenu"><a title="Dokumenty vynlezu - airbag bunda" href="dokumenty.html">Dokumenty vynlezu</a></div> <div class="fomenu"><a title="Otvoren list dr~ite>a patentu prva bundy airbagu" href="otvoreny_list.html">Otvoren list Hit Air</a></div> <div class="fomenu"><a title="British Standard European Norm 1621-4 - Ochrann odevy pre motocyklistov proti mechanickm nrazom ase 4: Nafukovacie ochrana pre motocyklistov. Po~iadavky a skaobn metdy " href="inflatable_protectors.html"> Nafukovacie ochrana - EN</a></div> <div class="fomenu"><a title="Bezpe nose motocyklistov - Desatoro pre bezpe n jazdu" href="bezpecnost_motocyklistov.html">Bezpe nose motocyklistov </a></div> <div class="fomenu"><a title="Vmena bannerov, vzjemn marketingov podpora" href="vymena_bannerov.html"> Vmena bannerov </a></div> </div> </td> <td valign="top" class="kozep_hasab"> <div class="fej_kozep_angol"></div> <div class="nyelvek_alap"> <p> <a title="English" href="airbag_jacket.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="ang2.jpg"></a> <a title="Hungarian" href="legzsakos_kabat.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="magy3.JPG"></a> <a title="German" href="jacke_mit_airbag.html"> <img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="nem3.JPG"></a> <a title="Spanish" href="chaqueta_airbag.html"> <img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="spa3.JPG"></a> <a title="Portuguese" href="jaqueta_airbag.html"> <img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="por3.PNG"></a> <a title="Italian" href="giacca_airbag.html"> <img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="ola3.JPG"></a> <a title="French" href="veste_airbag.html"> <img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="fra3.jpg"></a> <a title="Russian" href="kurtka_airbag.html"> <img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="oro3.GIF"></a> <a title="Polish" href="kurtka_z_airbag.html"> <img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="len3.JPG"></a> <a title="Slovak" href="airbag_bunda.html"> <img width="30" height="19" border="1" hspace="1" src="szl3.JPG"></a> <a title="Interlingua" href="jachetta_airbag.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="il_flag.gif"></a> <a title="Esperanto" href="aersakojako.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="epo3.png"></a> <a title="Chinese" href="airbag_jacket_china.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="kin3.JPG"></a> <a title="Arabic" href="airbag_jacket_arab.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="ara3.PNG"></a> <a title="Hindi" href="airbag_jacket_india.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="ind.PNG"></a> <a title="Japanese" href="airbag_jacket_japan.html"><img width="22" height="14" border="1" hspace="1" src="jap3.PNG"></a> </p> </div> <div class="szovegkoz_1"></div> <div class="szovegalap_2"> <p class="focimko"> Bezpe nose motocyklistov: </p> <p class="cim">Desatoro pre bezpe n jazdu</p> <p class="szoveg_k"> 1. Pred jazdou si over, i je motorka v stopercentnom technickom stave a ni z nej nete ie. Po pr metroch jazdy s citom preskaaj funk nose bUzd. <br><br> 2. Nikdy si pri jazde nemysli, ~e ea vodi i ut vidia! Spoliehaj sa pri vyrieaen situcie len na vlastn schopnosti. <br><br> 3. V dostato nej vzdialenosti zapnaj smerovky asi pekrt skr ako v aute. <br><br> 4. Sptn zrkadl kontroluj ove>a astejaie ako v aute. <br><br> 5. Nikdy nepreceHuj svoje schopnosti! Motorka sa rchlo rozbehne, ale desaekrt horaie zastav ako auto. <br><br> 6. Riadidl dr~ pevne, ale nie strnule. Bu pripraven kedyko>vek zabrzdie tak, ~e budea musiee a~ zastavie. <br><br> 7. Motorka je u~aia ako auto, tak si dvaj pozor, aby ea videli. Najlepaie ea aofr vid, ke si pred nm alebo ved>a prednej polovice auta v>avo. <br><br> 8. Za autobusom, trolejbusom i nkladiakom nejazdi! Nevida ni pred nm, vodi nevid teba. Za nkladiakom sa takmer v~dy na teba nie o sype. <br><br> 9. Za aera aj za tmy zva opatrnose alebo radaej nejazdi nevida chodcov, ma ky, psy, zajace, srnky, rozsypan atrk, olej, havrie... <br><br> 10. Je dobr sa pripravie na zastavenie. Nohy dvaj na zem, a~ ke plne stoja. Ke zastava, motorka m snahu naklonie sa nabok. Daj obe nohy naraz dolu, aby ti sl~ili ako dva piliere. <br> <a href="http://www.pluska.sk/magazin/auto/sezona-motocyklov-startuje-tu-je-desatoro-bezpecnu-jazdu.html"> Zdroj </a> </p> <!-- bh --><div class="szovegkoz_2"></div> <center> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- nagyteg --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-6865508134862548" data-ad-slot="1760616979"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </center> <!-- bh --><div class="szovegkoz_2"></div> <h1 class="cim">Wikipedia - Bezpe nostn vzduchov vanka</h1> <p class="szoveg"> Bezpe nostn vzduchov vanka v bunde pre motocyklistov </p> <p class="szoveg_k"> Pre bezpe nose motocyklistov otvorila nov dimenziu v plati integrovan systmu airbagov. V ktorom aktiva n kbel a stla en CO2 je v patronu. Pred jazdou na motorke, pri seden, by mali bye pripojen s prvou pru~nou aHrou k motoru tela. Druh koniec aHry je pripojen k CO2 patrnu v bunde. Pri pde a pri zr~ke aHra otvor patron, tak, aby systm airbag 0,1 - 0,3 sekundy automaticky bude nafkan. Airbagova bunda vrazne tlm nrazy na horn ase tela, m inne chrni ~ivotne dle~it orgny: chrbticu, krk, rebr, k> ov kosti, kostr e. Airbag bunda je maarsk vynlez. Vynlezca je Tams Straub v roku 1976.<br> <a href="http://sk.wikipedia.org/wiki/Airbag"> Pre tajte si viac </a> </p> <div class="szovegkoz_1"></div><div class="szovegkoz_1"></div> <h1 class="cim">}iadne komentre...</h1> <p><img border src="needa.gif" hspace="60" width="355" height="217"></p> <div class="szovegkoz_1"></div><div class="szovegkoz_1"></div> <!-- BH --> <div class="szovegkoz_1"></div> <p class="cim"> Mali by ste jazdie na motorke? </p> <p class="szoveg_k"> Jazda na motorke patr nesporne k jedine nm z~itkom, ktor sa nedaj porovnvae so ~iadnym inm aportom. no, automobily maj svoje aro, ale skste si po rokoch jazdenia v aute kpie motocykel a objavte o ste neza~ili! Okrem zbavy i pracovnho ventilu vaak tto innose nesie aj svoje rizik, ktor si za ~asn pocity z jazdy asto krt ber privysok daH. Pokia> eate nemte s jazdou ~iadne zru nosti a nie ste prlia vo svojej ko~i ani po as jazdy v aute, m~e to samozrejme vnaae pochybnosti o vaaom budcom zmere jazdie na motorke. Treba si uvedomie mno~stvo nebezpe nch situcii na ceste, ktor akaj aj na Vs. Mo~no prv pd a to, ~e pri Hom neovplyvnte smer ani jeho rchlose. Alebo vs v premvke vodi i prehliadnu a vy sa nsledkom pdu zrante. Motocykel toti~ nem ~iadne deforma n zny ako auto, navyae neostva to>ko asu na jeho kontrolu po as amyku, tak ako pri aute. <br><br> V tomto serili lnkov si sksime povedae o vaetko je mo~n spravie a o vaetko je potrebn vediee a natrnovae, aby ste tieto situcie boli schopn zvldnue. SuperDRIVE* Vm pom~e zvldnue v prvom rade bezpe nose jazdy. Poksime sa o to, aby naae informcie boli inapirciou pri vaaej jazde na dvoch kolesch na ktorej sme tak zvisl. Mno~stvo informcii sa Vm bude zdae samozrejmch a znmych, o je dobr a navyae to sved o Vaaom podvedomom zvldnut rizk. Tto prevenciu v~dy njdete na motoride v sekcii Bezpe nose, ktor spravujeme. Sna~me sa robie viac pre vaau bezpe nose! <br> </p> <!-- bh --><div class="szovegkoz_2"></div> <center> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- nagyobb --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:300px;height:250px" data-ad-client="ca-pub-6865508134862548" data-ad-slot="1115856975"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </center> <!-- bh --><div class="szovegkoz_2"></div> <p class="szoveg_k"> S jazdenm na motocykli je to ako pri niektorch profesich. Niektor potencilni pracovnci nemaj tak pracovn predpoklady pre dan druh innost, ktor by mali vykonvae. Naprklad prca vo vakach a s tou spojen schopnose vnmania priestoru, perspektvy a reality. Niekto je schopn umvae okn na vakovch budovch a in si kupuj byt do prvho poschodia lebo druh je u~ privysoko. Ka~d si vie triezvo zv~ie svoje mo~nosti, s ktormi sa niekedy hoci len neradi nestoto~Hujeme. <br><br> Zv~enie schopnost a mo~nost. To by mala bye prv vec pred rozhodnutm sa pre prv motocykel. Treba si zv~ie vlastn schopnosti, rchlosti reakci a vyhodnocovania situci v cestnej premvke, ale aj vntorn pochopenie koncepcie rizk.... <a href="http://motoride.sk/c/3160/bezpecnost-jazdy-na-motocykli-1-cast-mali-by-ste-jazdit-na-motorke.html"> Pre tajte si viac</a> </p> </div> <!-- BH --> <div class="szovegkoz_1"></div> <div class="nyelvek_alap3"> <p class="szoveg_ko"> Pre tajte si o motocykla bezpe nosti v inch jazykoch! </p> <p class="szoveg_ko"> <a title="English - Motorcycle safety and how to ride safely" href="motorcycle_safety.html"><img width="30" height="19" border="1" hspace="4" src="ang2.jpg"></a> <a title="Hungarian - Biztonsgi tancsok motorosoknak " href="motorozas_biztonsag.html"><img width="30" height="19" border="1" hspace="4" src="magy3.JPG"></a> <a title="German - Sicherheitstipps fr Motorradfahrer" href="motorradsicherheit.html"> <img width="30" height="19" border="1" hspace="4" src="nem3.JPG"></a> <a title="Spanish - Consejos de seguridad para motociclistas " href="seguridad_en_moto.html"> <img width="30" height="19" border="1" hspace="4" src="spa3.JPG"></a> <a title="Portuguese - Dicas de segurana para motociclistas" href="seguranca_do_motociclista.html"> <img width="30" height="19" border="1" hspace="4" src="por3.PNG"></a> <a title="Italian - Consigli utili per i motociclisti" href="sicurezza_in_moto.html"> <img width="30" height="19" border="1" hspace="4" src="ola3.JPG"></a> <a title="French - Rgles de scurit moto" href="moto_securite.html"> <img width="30" height="19" border="1" hspace="4" src="fra3.jpg"></a> <a title="Russian - 57>?0A=>ABL 574K =0 <>B>F8:;5" href="157>?0A=>ABL_=0_<>B>F8:;5.html"> <img width="30" height="19" border="1" hspace="4" src="oro3.GIF"></a> <a title="Polish - Jak bezpiecznie jezdzi motocyklem" href="bezpieczny_motocyklista.html"> <img width="30" height="19" border="1" hspace="4" src="len3.JPG"></a> <a title="Slovak - Bezpe nose motocyklistov " href="bezpecnost_motocyklistov.html"> <img width="30" height="19" border="1" hspace="4" src="szl3.JPG"></a> <a title="Esperanto - Motorciklosekureco - Aersakaparatoj " href="motorciklosekureco.html"><img width="30" height="19" border="1" hspace="4" src="epo3.png"></a> </p> </div> </td> <td valign="top" class="jobb_hasab"> <div class="fej_jobb_angol"></div> <div class="bannersor_jobb"> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "ca-pub-6865508134862548"; /* taxa2x2 */ google_ad_slot = "1955764574"; google_ad_width = 200; google_ad_height = 200; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> <div class="nagymenukoz_6"></div> <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "ca-pub-6865508134862548"; /* szofe */ google_ad_slot = "1010151975"; google_ad_width = 160; google_ad_height = 600; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script> </div> <div class="nagymenukoz_6"></div> <div class="nagymenukoz_6"></div> <p class="wiki"> Bezpe nostn vzduchov vanka (Airbag) <a href="http://sk.wikipedia.org/wiki/Airbag" target="_blank"><img src="wikisk.png" width="135" height="155" title="Bezpe nostn vzduchov vanka v bunde pre motocyklistov Pre bezpe nose motocyklistov otvorila nov dimenziu v plati integrovan systmu airbagov. V ktorom aktiva n kbel a stla en CO2 je v patronu." alt="Bezpe nostn vzduchov vanka v bunde pre motocyklistov Pre bezpe nose motocyklistov otvorila nov dimenziu v plati integrovan systmu airbagov. V ktorom aktiva n kbel a stla en CO2 je v patronu." border="0"></a> </p> </div> </td> </table> <table width="1000" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" align="center"> <td width="1000" valign="top"> <div class="banner_lab"> <center> </center> </div> <div class="lab_sor"> <b>Vaetky informcie na tejto strnke je zadarmo na pou~itie pre ka~dho, ale je nutn uviese zdroj - www.airbagjacket.eu </b> <br> All of information on this site used freely, but the source citation is needed - www.airbagjacket.eu <br> Doporu en minimlne rozlaenie obrazovky: <b> 1024 x 768 </b> pixel. <br> </div> </td> </table><br> </body> </html>