تبادل راية
Banner exchange, cross promotion:

Cross promotion involves two or more parties who setup a program where each party helps promote the others’ products and services. Advantages :
• Win-win situation for both parties,
• cost of promotion is less,
• cross-promotion is an easy and
• a successful marketing strategies.

Our banners and information materials:

1. Flash banner (214x200)

HTML code:

2. Information material - history (468x240)

HTML Kód:

3. Information material - interview (468x240)

HTML Kód:

4. Static banners (125x125)

Minden, ami légzsákos kabát, mellény, dzseki, motoros ruha, lovas légzsák - magyar találmány Minden, ami légzsákos kabát, mellény, dzseki, motoros ruha, lovas légzsák - magyar találmány

HTML code: (red):

HTML code: (blue):

5. Static banners (200x200)

All about Airbag Jacket and Airbag Vest for motorcyclists and for horse riders  - (hungarian invention) All about Airbag Jacket and Airbag Vest for motorcyclists and for horse riders  - (hungarian invention)

HTML code: (red):

HTML code: (blue):

6. Static banners (160x230)

All about Airbag Jacket and Airbag Vest for motorcyclists and for horse riders  - (hungarian invention) All about Airbag Jacket and Airbag Vest for motorcyclists and for horse riders  - (hungarian invention)

HTML code (red):

HTML code (blue):

7. Static banner (468x127)

HTML code:

All of information on this site used freely, but the source citation is needed - www.airbagjacket.eu
Recommended display resolution 1024 x 768 pixels or higher.